Vuorovaikutuskoulutukset

Rakentava vuorovaikutus, sujuva yhteistyö sekä myönteiset kohtaamiset työyhteisössä, urheilumaailmassa ja asiakkaiden kanssa lisäävät työhyvinvointia. Sen myötä työmotivaatio, työteho ja sitoutuminen työtehtävään vahvistuvat.

Virtaa viestintään -koulutuksessa kehitetään taitoja kohdata rakentavasti työkaverit, asiakkaat valmennettavat, joukkuekaverit sekä erilaiset ristiriitatilanteet. Koulutuksessa vaihtelevat lyhyet teoriaosuudet ja taitojen harjoittelu. Lähtökohtana on itsen ja toisten ihmisten tasavertainen kohtaaminen, mikä ilmenee käytännön tasolla vuorovaikutuksessa omien ja toisten tarpeiden, tunteiden sekä ajatusten kunnioittamisessa ja huomioonottamisessa. Koulutuksessa harjoitettavista taidoista on hyötyä myös työelämän ulkopuolella kaikissa ihmissuhteissa.

Virtaa vuorovaikutukseen –koulutuksen sisältöesimerkkejä:

Kuulemme mielellämme teidän tarpeenne ja
räätälöimme niiden perusteella tarpeisiinne ja ajankäyttöönne
sopivan kokonaisuuden.

Yhteystiedot

Marjo Rantalainen
040 842 5443
marjo.rantalainen@rantanplan.fi