Työyhteisösovittelu

Ristiriidasta rakentavaan ratkaisuun ja työtoveruuteen

Työyhteisön ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta saavutettaisiin myönteinen työtoveruus ja pystyttäisiin keskittymään jälleen täysitehoisesti työntekoon. Sovittelija on vuorovaikutustaitojen ammattilainen, joka huolehtii koko prosessin ajan osallistujia kunnioittavasta vuoropuhelusta ohjatessaan konfliktin osapuolten keskusteluja. Keskustelujen tarkoituksena on osapuolten kuulluksi tuleminen asia-, kokemus- ja tunnetasoilla. Sovittelija auttaa ja tukee ristiriidan osapuolia löytämään ja sitoutumaan yhdessä luotuun ratkaisuun ja sopimukseen.

Työyhteisösovittelu mahdollistaa syvällisemmän ymmärryksen itsestä ja ristiriidan toisesta osapuolesta. Työyhteisösovittelu on myös vuorovaikutustaitojen oppimisprosessi, jossa harjaannutaan tunnistamaan omia tunteita, kertomaan omista tarpeista ja puhumaan omasta puolesta. Sovittelussa opitaan kuuntelemaan eläytyvästi, ymmärtämään toisen osapuolen tunteita ja tarpeita sekä erottamaan käyttäytyminen ja siitä tehty tulkinta. Työyhteisösovittelu on prosessi, joka auttaa osallistujia kääntämään haasteet tavoitteiksi, etsimään myönteisiä toimintatapoja syyllisen etsimisen sijasta, kiinnittämään huomion heikkouksista vahvuuksiin sekä menneestä tulevaan ratkaisukeskeisen näkökulman avulla. 

Kysy lisää.

Yhteystiedot

Marjo Rantalainen
040 842 5443
marjo.rantalainen@rantanplan.fi