Kehittämispäivät

Työyhteisön kehittämispäivät

Kehittämispäivien tarkoituksena on auttaa työyhteisöä löytämään omat voimavaransa ja ratkaisunsa käsiteltävään asiaan. Aktivoimalla ja ohjaamalla yhteisöä fasilitaattori huolehtii ryhmän toiminnasta ja jättää asiasisällön työryhmän pohdittavaksi ja päätettäväksi. Tilaajan niin toivoessa päivään voi sisältyä myös pieniä teoriaosuuksia tai harjoituksia liittyen kehittämispäivän teemaan.

Esimerkkiteemoja toteuttamistamme kehittämispäivistä:

Millainen kehittämispäivä olisi omalle tiimillenne/yhteisöllenne ajankohtainen? Pohditaan yhdessä sisältöjä ja toteutusta toiveittenne mukaan.

Yhteystiedot

Marjo Rantalainen
040 842 5443
marjo.rantalainen@rantanplan.fi