Työnohjaus

Työnohjaus on pysähtymispaikka, jossa tarkastellaan yksilön, ryhmän tai koko työyhteisön työtä/toimintaa. Työnohjattavilla on mahdollisuus yhdessä pohtia, keskustella ja ymmärtää syvällisemmin työn perustehtävän äärellä syntyneitä kokemuksia, havaintoja ja tunteita työnohjaajan johdolla. Työnohjauksen tavoitteena on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen kasvu ja uudistuminen.

Työnohjauksen viitekehyksenä käytämme yhteisödynaamista ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Yhteisödynaamisessa viitekehyksessä keskeisiä käsitteitä ovat tutkiva työote, dialogi, prosessuaalisuus, kokemuksellisuus, tunnetietoisuus sekä vuorovaikutuksellisuus. Siinä työtä ja siitä virinneitä kokemuksia käsitellään perustehtävän, rakenteiden, johtajuuden sekä tunnemaailman kautta. Ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaa kääntämään pulmat tavoitteiksi ja suuntaa katseen eteenpäin.

Perinteisen työnohjauksen lisäksi tarjoamme myös RAN –työnohjausta, joka toteutetaan luonnossa hölkäten, kävellen tai istuen. RAN -työnohjauksen tavoitteena on valjastaa luonnon hyvinvointia edistävä vaikutus tukemaan työnohjausta.

Työnohjauksen toimintatavoista ja toteutuksesta sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti aina ohjauksen alussa.

Olemme Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyritys

Yhteystiedot

Marjo Rantalainen
040 842 5443
marjo.rantalainen@rantanplan.fi